Bliv en bedre virksomhedsejer med træning i kriseledelse

Spread the love

kriseledelse

Når man står som ejer af en større virksomhed, ligger man under et kæmpe pres. Dette gælder ikke mindst, hvis man har medarbejdere, hvis løn og hverdag afhænger af forretningens succes. På den måde får man pludselig et ansvar, der går udover ens egen næse. På den måde vil man også hurtigt begynde at tage sit job langt mere seriøst. Når man ansætter medarbejdere gøres dette med det formål, at man kan tage noget af arbejdet fra virksomhedsejeren, alligevel følger der pludselig langt flere og andre opgaver, når virksomheden pludselig vokser sig større. Som chef for andre mennesker, bliver en del af ens hverdag også at skabe et godt miljø på den arbejdsplads, som man nu har skabt. Dette handler både om, at alle har gode fysiske forhold. Det vil sige gode arbejdslokaler og rig mulighed for både vand og kaffe. Dog er der en opgave, som mange vil opleve som langt vigtigere, nemlig hvordan en leder vil håndtere forskellige krisesituationer.

 

Dette er en forfærdelig svær ting at skulle håndtere som leder, da det er en mindst ligeså ubehagelig situation for virksomhedsejeren, som det er for medarbejderne. Dog skal man som virksomhedsejer kunne håndtere denne type opgaver, og man skal i krisesituationer kunne stå frem som det gode eksempel og hjælpe resten af virksomheden videre, dette gælder uanset om det er en stor eller en lille krise. Derfor kan det også være en god idé, at man i et tidligt stadie i virksomhedens udvikling får hjælp til kriseledelse. Det er umuligt at være hunderede procent forberedt på en krisesituation for viste man at den kom, ville man selvfølgelig have forhindret den, men man kan som leder få nogle redskaber, som kan være særlig behjælpelige, når man ender i en situation, som er svært at håndtere.

 

Lad også medarbejderne blive inkluderet i virksomhedens hjælp til kriseledelse

Dog kan der opstå kriser i forbindelser, hvor lederen ikke kan være til stede i det øjeblik, hvor der er behov for kriseledelse. Derfor kan det være en kæmpe fordel også at inkludere medarbejderne i denne kriseledelse, da de også vil få nogle redskaber til at hjælpe hinanden med at komme igennem krisesituationer. Dette er ikke kun en kæmpe fordel i en situation som den førnævnte, men er også en lettelse for virksomhedsejeren, da ejeren dermed ikke er nødsaget til at stå med alt arbejdet alene og samtidig kan man også lettere hjælpe sig selv, hvis man har kendskab til disse redskaber.

 

At lære om håndtering af kriseledelse kan være et samlingspunkt for virksomheden

Som samlet virksomhed er det vigtigt, at individerne har nogenlunde samme forestilling om, hvordan tingene skal gøres, i hvert fald i forbindelse med arbejdsmæssige opgaver. Derfor kan det også være godt for virksomheden, at man samler alle medarbejderne til et fælleskursus om ting såsom kriseledelse. Dermed er alle enige i, hvad man skal gøre i forbindelse med en krise, og man få samtidig også en mulighed for sammen at lave nogle retningslinjer i specifikt tilvirksomheden.

Post Author: Charles Edwards